در حال نمایش 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

چوب ساب قارچی لبه دار نرم تراش 8 سانت

15,000 تومان325,000 تومان
چوب ساب قارچی لبه دار عاج ریز ( نرم تراش ) 8 سانت این چوب ساب ها دارای عاج های ریز میباشند و کاربرد اصلی آنها فرم دادن به داخل ظروف پس از گود شدن است و معمولا برای باربرداری اولیه استفاده نمیشوند. دست ساز اصفهان سخت کاری شده هنگام افزودن به سبد خرید گزینه ی  "چوب ساب قارچی لبه دار " محصول اصلی میباشد که در کنار آن میتوانید "دنباله ی اتصال به دریل" و " رابط بلند مینی فرز  "را سفارش دهید

چوب ساب قارچی لبه دار نرم تراش 6 سانت

چوب ساب قارچی لبه دار عاج ریز ( نرم تراش ) 6 سانت این چوب ساب ها دارای عاج های ریز میباشند و کاربرد اصلی آنها فرم دادن به داخل ظروف پس از گود شدن است و معمولا برای باربرداری اولیه استفاده نمیشوند. دست ساز اصفهان سخت کاری شده هنگام افزودن به سبد خرید گزینه ی  "چوب ساب قارچی  " محصول اصلی میباشد که در کنار آن میتوانید "دنباله ی اتصال به دریل" و " رابط بلند مینی فرز  "را سفارش دهید

چوب ساب قارچی لبه دار نرم تراش 5 سانت

15,000 تومان220,000 تومان
چوب ساب قارچی لبه دار عاج ریز ( نرم تراش ) 5 سانت این چوب ساب ها دارای عاج های ریز میباشند و کاربرد اصلی آنها فرم دادن به داخل ظروف پس از گود شدن است و معمولا برای باربرداری اولیه استفاده نمیشوند. دست ساز اصفهان سخت کاری شده هنگام افزودن به سبد خرید گزینه ی  "چوب ساب قارچی  " محصول اصلی میباشد که در کنار آن میتوانید "دنباله ی اتصال به دریل" و " رابط بلند مینی فرز  "را سفارش دهید

چوب ساب قارچی لبه دار نرم تراش 4 سانت

15,000 تومان190,000 تومان
چوب ساب قارچی لبه دار عاج ریز ( نرم تراش ) 4 سانت این چوب ساب ها دارای عاج های ریز میباشند و کاربرد اصلی آنها فرم دادن به داخل ظروف پس از گود شدن است و معمولا برای باربرداری اولیه استفاده نمیشوند. دست ساز اصفهان سخت کاری شده هنگام افزودن به سبد خرید گزینه ی  "چوب ساب قارچی لبه دار " محصول اصلی میباشد که در کنار آن میتوانید "دنباله ی اتصال به دریل" و " رابط بلند مینی فرز  "را سفارش دهید