نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تیغ پخ زن ۴۵ درجه بلبرینگ دار

تیغ پخ زن ۴۵ درجه بلبرینگ داریکی از پرمصرف و پرکاربرد ترین تیغ های اور فرز می باشد .که به منظور پخ کردن لبه های کار یا به اصطلاح فارسی کردن لبه های کار استفاده می شود.به صورت زیر می باشند :شفت ۶ میل ، ارتفاع ۴۵ میل ، قطر ۹۶۳۰ میلشفت ۸ میل ، ارتفاع ۴۵ میل ، قطر ۴۰ میلشفت ۱۲ میل ، ارتفاع ۴۵ میل ، قطر ۴۸ میل ( تیغ های اور بانکی ، کف تراش ، بشقابی ، شیارزن ، پرداخت ، فاق و زبانه و... موجود است )