اره چوب بر دستی

اره چوب بر دستی
یکی از پرکاربرد ترین و اساسی ترین ابزار های مورد نیاز در کارگاهها میباشد
به کمک این ابزار میاوانید انواع چوب را در اندازه های دلخواه برش دهید.
ا