اره

اره یکی از ابزار های بسیار کاربردی در کارگاهها میباشد
به وسیله ی اره میتوانید قطعات مختلف را به اندازه و در فرم دلخواه برش دهید