ابزار اندازه گیری

ابزار دقیق شامل ابزار هایی به منظور اندازه گیری دقیق با سرعت و دقت بالا هنگام کار میباشد
ابزار دقیق شامل انواع شابلون , شابلون فارسی بر , انواع گونیا , انواع خطکش , انواع متر و انواع جیگ میباشد