مغار مشتی ( قلمی )

مغار منبت قلمی یا مغار منبت مشتی
در واقع نسخه ی کوچکتر و ظریف تر مغار منبت کاری میباشد
این نوع مغار ها چکش خور نیستند و با فشار دست کار میکنند
از مغار های منبت قلمییا مشتی میتوان به مغار های : گلویی – شفره – نیم باز – تخت – سرکج اشاره کرد
ازین مغار ها برای مجسمه سازی و ظریف کاری روی چوب و سایر دست سازه های چوبی استفاده میشود

نمایش دادن همه 3 نتیجه